Mapy lokácií synagóg

Mapy

Mapa existujúcich synagóglomítko za nadpisom

Z výsledkov našej práce sme vytvorili mapu existujúcich synagóg na Slovensku (bývalých, súčasných adaptovaných pre rôzne účely). Mapu existujúcich objektov pre odlíšenie používa dva typy ikon: žltá Dávidova hviezda – každý lokalizovaný objekt; oranžová ikona synagógy – objekty kompletne zmapované podľa kritérií a tých, ktoré sa zapojili do projektu Synagógy Slovenska a bude, alebo je na nich osadená informačná tabuľka s QR kódom.

Mapa okrem samotných lokácií vám sprístupňuje po kliknutí na ikony ďalšie informácie a fotogalériu o zobrazenom objekte, ktoré sčasti nadväzujú na databázu synagóg. Fotografie miest, ktoré sme navštívili sú z vlastných zdrojov, ostatné z voľne dostupných. Lokácie pre jednoduchšie zobrazenie môžete filtrovať podľa kraja prostredníctvom ľavého navigačného panela. V niektorých lokalitách (napríklad Bratislava, Šahy, Dunajská Streda, Trnava, Žilina či Košice) sa nachádzajú viaceré synagógy, preto pre detailné zobrazenie je nutné mapu miesta priblížiť.

Aktuálne je na mape lokalizovaných 96 stojacích objektov. Aby bola lokácia označená na mape, musela spĺňať isté parametre. Nový objekt sa vkladal až potom, ako sme získali a overili všetky základné informácie pri vytvorenie informačného listu synagógy.

V procese prípravy je mapa so zaniknutými synagógami na ktorej pracujeme.

Jewish Star