O projekte Synagógy Slovenska

Projekt Synagógy Slovenska pozostáva zo štyroch hlavných fáz. Prvou je vytvorenie webovej stránky (neskôr mobilnej aplikácie) propagujúcej objekty synagóg. Druhá fáza zahŕňa vytvorenie máp synagóg s lokalitami na Slovensku. Pôjde o dve verzie máp - existujúce a zaniknuté synagógy. Prvá menovaná je už realizovaná, do mapy sme zahrnuli aj židovské modlitebne. Najnáročnejšia časť tvorby máp je v procese prípravy, keďže obsahuje zaniknuté synagógy. Pátranie po miestach, kde sa nachádzala synagóga si vyžaduje dlhšie časové obdobie. Následne sa vytvorí v tretej fáze databáza objektov zahŕňajúca všetky zmapované synagógy. Posledná fáza pozostáva z vytvorenia pilotného projektu, kde miesto zaniknutého objektu bude označené QR kódom. Tento kód po načítaní návštevníkom otvorí web stránku alebo mobilnú aplikáciu s informáciami o zaniknutej synagóge, židovskej komunite v danom regióne a objektoch židovského kultúrneho dedičstva v okolí. Cieľom je propagácia synagóg na Slovensku ako významnej časti hmotného kultúrneho dedičstva našej krajiny. synagouge

Fázy projektu

web

Web a mobilná aplikácia →

map

Lokalizácia objektov →

database

Databáza synagóg →

QR

Pilotný projekt

Jewish Star