Zoznam zaniknutých synagóg

Asanovaná synagóga neológov v Bratislave

Databáza

Nachádzate sa v sekcii webu so zoznamom zaniknutých synagóg. Avšak naša práca pri lokalizácii synagóg sa preniesla aj do kompletného zoznamu existujúcich synagóg, ktoré sa zachovali dodnes v rôznej podobe – súčasné, bývalé alebo iným spôsobom využívané objekty synagóg v súčasnosti. Vyhľadávanie je zatiaľ možné len zadaním lokácie, teda mesta či obce. Ale už dnes usilovne pracujeme na nových možnostiach filtrovania zoznamu. Pokiaľ je už vytvorená stránka v rámci QR kódu pre konkrétnu synagógu, môžete priamo z tabuľky prejsť na podrobné informácie. Prehliadať však môžete zoznam aj ako celok. V databáze existujúcich synagóg sú všetky synagógy, ktoré sme lokalizovali. Berte, prosím, na vedomie, že pokiaľ sa nejaký objekt synagógy v zozname nenachádza, k danému objektu sme sa ešte nedostali a pracujeme na jeho spracovaní.

ID Lokácia Kraj Popis Zánik
1BAA00-X Bratislava Bratislavský Ortodoxná postavená v rokoch 1862-1863 Asanovaná s celou Zámockou ulicou v roku 1961
1BAB00-X Bratislava Bratislavský Neologická synagóga v maurskom slohu z roku 1893 V roku 1967 asanovná aj s celým bratislavským podhradím
1BM00-X Borský Svätý Mikuláš Bratislavský Dokončená v roku 1897 Zanilka krátko po 2. svetovej vojne v roku 1947
1CT00-X Častá Bratislavský Synagóga z roku 1884 ..?
1GY00-X Gajary Bratislavský Synagóga z druhej polovice 19. storočia Zanikla v prvých rokoch po skončení 2. svetovej vojny
1RU00-X Rusovce Bratislavský Synagóga z 18. storočia Nedatované
2BZ00-X Brezová pod Bradlom Trnavský Synagóga z roku 1800 Asanovaná približne v 80. rokoch 20. storočia
1PK00-X Pezinok Bratislavský Synagóga z roku 1872 Asanovaná v rokoch 1957-1958, dnes postavená budova SLSP
2DSA00-X Dunajská Streda Trnavský Veľká synagóga postavená roku 1865 Asanovaná v 50. rokoch 20. storočia
2DSB00-X Dunajská Streda Trnavský Synagóga Adas Israel z roku 1928 Asanovaná v 50. rokoch 20. storočia
2GA00-X Galanta Trnavský Synagóga z roku 1899 Asanovaná bola v roku 1976, dnes je na jej mieste pamätník
Jewish Star