Zoznam existujúcich synagóg

Židovský cintorín v Kysuckom Novom Meste

Databáza

David Jewish star Naša práca pri lokalizácii synagóg sa preniesla nielen do máp, ale aj do kompletného zoznamu synagóg. Keďže ich je veľmi veľa, vypracovali sme dve verzie databázy - databáza existujúcich a zaniknutých synagóg. Vyhľadávanie je zatiaľ možné len zadaním lokácie, teda mesta či obce. Ale už dnes usilovne pracujeme na nových možnostiach filtrovania zoznamu. Pokiaľ je už vytvorená stránka v rámci QR kódu pre konkrétnu synagógu, môžete priamo z tabuľky prejsť na podrobné informácie. Prehliadať však môžete zoznam aj ako celok. V databáze existujúcich synagóg sú všetky synagógy, ktoré sme lokalizovali. Berte, prosím, na vedomie, že pokiaľ sa nejaký objekt synagógy v zozname nenachádza, k danému objektu sme sa ešte nedostali a pracujeme na jeho spracovaní.

ID Lokácia Kraj Popis Účel
1BA11-A Bratislava Bratislavský Ortodoxná z roku 1923-1926 Náboženské účely ŽNO a sídlo múzea židovskej kultúry
1MY11-A Malacky Bratislavský Postavená v maurskom slohu z roku 1886 Sídlo umeleckej školy
1MA11-A Modra Bratislavský Dokončená v roku 1902 Súkromný objekt - umelecký ateliér
1RK11-A Rohožník Bratislavský Synagóga vidieckeho typu z roku 1902 Po rekonštruckii ako kultúrny stánok obce
1SC11-B Senec Bratislavský Pôvodne postavená v roku 1825, súčasná podoba z roku 1904 V rekonštrukcii BSK, nové využitie ako kultúrno-spoločenské účely
1ST11-A Studienka Bratislavský Postavená v 19. storočí Prestavba na objekt obecného úradu
1SV11-A Stupava Bratislavský Jedna z najstarších synagóg z roku 1803 Po rekonštrukcii, kultúrno-spoločenské účely
1SJ11-A Svätý Jur Bratislavský Pôvodne z roku 1790-91, ďalšie úpravy v roku 1876 Chátrajúci objekt, ktorému hrozí zánik
2BM11-A Borský Mikuláš Trnavský Obdobie vzniku 19. storočie Komplexná prestavba na prevádzku pekárne
2SK11-C Skalica Trnavský Rok vzniku 1760 V aktuálne včlenená do mestkých hradbách
2ST11-A Sobotište Trnavský Rok vzniku 1763 Súkromný objekt prestavaný na rodinný dom
2SN11-A Šamorín Trnavský Rok vzniku 1912 Po čiastočnej rekonštrukcii interiéru, dnes sídlo mestského múzea
2SS11-B Šaštín-Stráže Trnavský Rok vzniku 1852 Chátrajúci objekt bez využitia, v príprave rekonštrukcia
2TTA11-A Trnava Trnavský Ortodoxná synagóga z roku 1892 Prestavba na kaviareň Synagóga Café
2TTB11-A Trnava Trnavský Synagóga status quo ante z roku 1897 Po rekonštrukcii, galéria Jána Koniarka
2GO11-A Gabčíkovo Trnavský Synagóga z 19. storočia Prestavba na objekt pekárne
2VE11-B Vrbové Trnavský Synagóga z roku 1883 Objekt bez využitia, v príprave je rekonštrukcia
3BK11-A Bátorove Kosihy Nitriansky Synagóga z 2. polovice 19. storočia Priemyslený objekt, výrobná prevádzka
3BO11-C Bojná Nitriansky Výstavba datovaná približne do roku 1880 Bez využitia, prístavba prevádzky baru
3KNA11-A Komárno Nitriansky Neologická synagóga z roku 1863 Po prestavbe multufunkcý účel, fitnescentrum
3KNB11-A Komárno Nitriansky Malá ortodoxná synagóga z roku 1896 Menhas - bývalý židovský starobinec
3KNC11-A Komárno Nitriansky Ortodoxná synagóga z roku 1904 Po prestavbe ako domov pre seniorov
3LE11-A Levice Nitriansky Synagóga z roku 1883 Po rekonštruckii slúži pre kultúrne účely
3NR11-A Nitra Nitriansky Synagóga neológov bola postavená v rokoch 1908-1911 Po rekonštruckii slúži pre kultúrne účely a múzemu
3NZ11-A Nové Zámky Nitriansky Ortodoxná synagóga z roku 1859 Slúži pre náboženské účely
3SYA11-A Šahy Nitriansky Synagóga status quo ante z roku 1852 PO rekonštruckii slúži pre kultúrne účely
3SYB11-A Šahy Nitriansky Ortodoxná synagóga z roku 1929 Prestavba na výrobnú prevádzku
3ST11-C Štúrovo Nitriansky Synagóga z roku 1926 Bez využitia
3TY11-A Topoľčany Nitriansky Synagóga z roku 1900 Stredná Odborná škola
3ZM11-A Zlaté Moravce Nitriansky Synagóga z roku 1928 Prestavba pre potreby rodinného domu
4BN11-A Bánovce nad Bebravou Trenčiansky Synagóga z roku 1862 Prestavba pre účel evanjelického kostola
4BO11-A Bošany Trenčiansky Synagóga z 19. storočia Kompletná prestavba na prevádzku obchodu
4DE11-A Dežerice Trenčiansky Synagóga z 19. storočia Súkromný objekt prestavaný na rodinný dom
4DA11-A Drietoma Trenčiansky Synagóga z druhej polovice 19. storočia Prestavba pre účel evanjelického kostola
4KV11-A Klátová Nová Ves Trenčiansky Synagóga z druhej 19. storočia Prestavba na rodinný dom
4ML11-A Melčice-Lieskové Trenčiansky Synagóga z druhej 19. storočia Prestavba na objekt priemyslenej haly
4TN11-A Trenčín Trenčiansky Synagóga dokončená v roku 1913 Využívaná ako kultúrny stánok, galéria, centrum umenia
4VE11-A Vrbovce Trenčiansky Synagóga z 19. storočia Prestavba na prevádzku pekárne
4ZN11-A Žabokreky nad Nitrou Trenčiansky Synagóga z 19. storočia Prestavba na rodinný dom
6BS11-A Banská Štiavnica Banskobystrický Synagóga z roku 1893 Po rekonštruckii priestor dočasne využíva súkromný pivovar
6BR11-A Brezno Banskobystrický Synagóga bola postavená v rokoch 1901-1902 Synagóga prešla rekonštrukciou a využíva sa pre kultúrne účely, výstavy a múzeum
6HL11-A Halič Banskobystrický Synagóga neológov z roku 1925 Po rekonštruckii využívaný ako kostol evanjelickej cirkvi
6KR11-A Kokava nad Rimavicou Banskobystrický Synagóga z roku 1890 Po čiastočnej rekonštruckii, príležitostne využívaná pre kultúrne účely
6KA11-C Krupina Banskobystrický Synagóga z polovice 19. storočia Prestavaná, po roku 1945 včlenená do iného objektu
6LC11-A Lučenec Banskobystrický Neologická synagóga postavená v rokoch 1924-1926 Po rekonštruckii využívaná ako kulturný stánok mesta s expozíciou venovanej lučeneckým židom
6NB11-C Nová Baňa Banskobystrický Synagóga z druhej polovice 19. storočia Chátrajúci objekt prestavaný na rodinný dom
6RA11-A Revúca Banskobystrický Synagóga postavená v roku 1889 Dnes objekt modlitebne SVJ
6ZV11-A Zvolen Banskobystrický Synagóga postavená v roku 1889 Objekt kompletne prestavný na obchodnú prevádzku
6ZC11-A Žarnovica Banskobystrický Synagóga z konca 19. storočia Súkromný objekt rodinného domu
6ZH11-A Žiar nad Hronom Banskobystrický Synagóga postavená niekedy v 19. storočí Objekt rodinného domu, interiér obsahuje torzo pôvodnej výzdoby synagógy
5BY11-C Bytča Žilinský Synagóga postavená v roku 1886 Synagóga prechádza postupnou rekonštukciou
5DK11-B Dolný Kubín Žilinský Synagóga postavená v roku 1893 Využívaná ako kino, dnes bez využitia a čaká na obnovu
5DK11-B Dolný Kubín Žilinský Synagóga postavená v roku 1893 Vužívaná ako kino, dnes bez využitia a čaká na obnovu
5RK11-A Ružomberok Žilinský Synagóga z roku 1880 Po obnove využívaná pre kulturne účely
5TA11-A Trstená Žilinský Synagóga z roku 1832 Synagóga prechádza postuponou obnovou
5TD11-A Tvrdošín Žilinský Synagóga bola dokončená v roku 1885 Synagóga je dnes využívaná ako prevádzka pohotinstva
5VY11-A Vrútky Žilinský Synagóga z roku 1910 Synagóga slúžila viacerým účelom, dnes sídlo mestskej knižnice
5ZAA11-A Žilina Žilinský Ortodoxná synagóga z roku 1927 Synagóga slúžila náboženskej obci, sídlo múzea židovskej kultúry
5ZAA11-A Žilina Žilinský Neologická synagóga postavená v rokoch 1928-1931 Synagóga dnes po rekonštruckii slúži ako Kunsthalle
8CA11-A Čaňa Košický Synagóga z druhej polovice 19. storočia Synagóga je dnes využívana ako kino
8KEA11-A Košice Košický Ortodoxná synagóga z roku 1899 Synagóga na Zvonárskej ulici je čiastočne využívaná pre kultúrne účely
8KEB11-A Košice Košický Synagóga Hassidov z roku 1920 Synagóga dnes využívaná ako univerzitné laboratórium
8KEC11-A Košice Košický Ortodoxná synagóga z roku 1927 Synagóga na Puškinovej ulici je dnes sporadicky vužívaná pre náboženské účely, sídlo galéria Ľudovíta Felda
8KED11-A Košice Košický Synagóga neológov bola postavená v roku 1927 Synagóga je dnes sídlom štátnej filharmónie v Košiciach
8KC11-C Kráľovský Chlmec Košický Synagóga z roku 1850 Synagóga bez využtia, chátrajúci objekt
8MY11-A Michaľany Košický Synagóga z roku 1934 Synagóga využívaná ako sklad, chátra
8ME11-C Michalovce Košický Synagóga pravdepodobne z obdobia v 20. rokoch 20. storočia Synagóga je bez využitia, chátra
8MB11-C Moldava nad Bodvou Košický Synagóga z roku 1931 Synagóga chátra, je bez využitia
8PK11-A Pribeník Košický Ortodoxná synagóga zo začiatku 20. storočia Synagóga po rekonštrukcii je využívaná ako výstavná sieň
8SM11-A Slovenské Nové Mesto Košický Synagóga z 19. storočia Synagóga slúži dnes ako katlícky kostol
8SK11-A Smolník Košický Synagóga zo začiatku 20. storočia Súkromnný objekt rodinného domu
8SI11-A Štítnik Košický Synagóga z 2. polovice 19. storočia Synagóga chátra, prestavba na rodinný dom
8VI11-C Veľká Ida Košický Synagóga zo začiatku 20. storočia Chátrajúci objekt bez využita
8ZJ11-C Zemplínske Jastrabie Košický Synagóga nedatované? Synagóga bez využitia, chátrajúci objekt
7BJA11-A Bardejov Prešovský Stará synagóga z roku 1829 Synagóga prešla kompletnou obnovou, kultúrny stánok
7BJB11-A Bardejov Prešovský Synagóga Chevra Mishnayot z roku 1905 Synagóga prestavaná pre potreby strednej školy
7BJC11-A Bardejov Prešovský Synagóga Chevra Bikur z roku 1929 Synagóga je využívaná pre náboženské účely
7BE11-A Bystré Prešovský Synagóga z 19. storočia Synagóga dnes slúži ako obecný sklad
7HU11-A Huncovce Prešovský Synagóga z roku 1852 Synagóga po komplentnej prestavbe je využívaná ako obchodná prevádzka
7KC11-A Košarovce Prešovský Synagóga pravdepodobne z 20. rokov 20. storočia Synagógaje využívaná ako požiarná zbrojnica
7LY11-A Lipany Prešovský Synagóga z roku 1929 Synagóga využívaná ako prevádzka obchodu
7LU11-A Ľubotice Prešovský Synagóga z roku 1833, rekonštrukcia 1905 Synagóga využívaná ako grékokatolícky kostol
7LN11-A Ľubotín Prešovský Synagóga z konca 19. storočia Súkromný objekt rodinného domu
7PV11-C Pečovská Nová Ves Prešovský Synagóga z roku 1868 Chátrajúci objekt bez využitia
7PD11-A Poprad Prešovský Synagóga z roku 1906 Synagógapo prestavbe využívaná ako sídlo tlačiarne
7POA11A Prešov Prešovský Neologická synagóga z roku 1887 Synagóga po kompletnej prestavbe, obchodná prevádzka
7POB11-A Prešov Prešovský Ortodoxná synagóga postavená v rokoch 1897-1898 Synagóga je sídlom SNM - múzeá židovskej kultúry
7POC11-A Prešov Prešovský Synagóga chasidov z roku 1935 Synagóga využívaná ako administratívna budova
7RA11-A Raslavice Prešovský Synagóga z roku 1930 Synagóga je nevyužívaná, pravdepodobne sklad
7SB11-A Spišská Belá Prešovský Synagóga z roku 1922 Synagóga je súkromný objekt rodinnéh domu
7SP11-A Spišské Podhradie Prešovský Synagóga z roku 1875 Synagóga po rekonštrukcii slúži pre kultúrne účely
7ZV11-A Zborov Prešovský Synagóga bola postavená v 19. storočí Synagóga je využívaná ako požiarná zbrojnica
Jewish Star