Synagóga Brezno z roku 1902

okres Brezno, Banskobystrický kraj

ID kód 6BR11-A
Zapojená do projektu Synagógy Slovenska
Štúrova 888/11, 977 01 Brezno
Dokončená v roku 1902
Rekonštrukcia - 2015
Možnosť prehliadky cez TIK Brezno
Slovensko znacka

Synagógalomítko za nadpisom

Vitajte na stránke projektu Synagógy Slovenska venovanej jedinej zachovanej židovskej sakrálnej pamiatke regiónu Horehronia. O to vzácnejšie je, že prežila všetky útrapy oboch režimov a táto takmer stotridsať ročná kultúrna pamiatka sa dočkala úspešnej rekonštrukcie. Poďme si povedať niečo o synagóge tak, ako o nej píšu historické pramene...

Krátky pohľad do histórie+Židovská náboženská obec v Brezne bola založená začiatkom 70. rokov 19. storočia. Spočiatku pre potreby bohoslužieb využívala obytné domy členov náboženskej obce. Rituálne služby breznianskej židovskej pospolitosti zabezpečovali náboženské obce z blízkych miest. Breznianska komunita nemala nikdy vlastný rabinát, a preto spadala do kompetencie okolitých rabinátov. Už na konci 19. storočia si narastajúci počet židovských veriacich vyžiadal úvahy na výstavby reprezentatívneho stánku pre slávenie bohoslužieb. Mesto sa sčasti tiež podieľalo na jej výstavbe. Prispelo potrebným materiálom, finančným príspevkom a hlavne poskytlo pozemok. A tak v roku 1901 bol položený základný kameň a do roka bol chrám vysvätený. Projekt synagógy bol zverený významnému banskobystrickému staviteľovi Aloisovi Payerbergerovi.

Židia v Breznelomítko za nadpisom

Prví židia v meste David Jewish star Osídlenie židovského obyvateľstva Brezna začalo pomerne neskoro. Malo to svoj dôvod. Brezno ako banské mesto rovnako i v ďalších banských oblastiach zakazovalo trvalý pobyt židovských obyvateľov na území svojich miest. Prví židia teda prichádzali do Brezna až druhej polovici 19. storočia po zrušení zákazu usídľovania židov v banských oblastiach.

V premenách časulomítko za nadpisom

Hisotorické pohľadnice a fotografie zobrazujú brezniansku synagógu v rôznych obdobiach 20. storočia. synagouge

Fotogaléria

Ak ste prišli na náš web po náčítaní QR kódu a synagóga bola zavretá, do interiéru synagógy sa môžete pozrieť cez našu fotogalériu. Tí, ktorí ste synagógu zatiaľ nemali možnosť navštíviť je galéria malou ochutnávkou to napraviť. Veríme, že vás inšpiruje k návšteve tejto jedinej synagógy regiónu Horehronia. Budeme vám vďační aj za vaše vlatné fotografie, ktoré ste zhotovili počas návštevy synagógy. Pošlite nám ich na náš email, tie najkrajšie sa dostanú do galérie a budú odmenené malým darčekom od OZ Synagógy Slovenska. synagouge

Použité zdroje:
Text: Historické snímky, pohľadnice: archív Jozef Dukes. Fortepan.hu
Fotografie: archív Synagógy Slovenska, 2020.
Copyright ©2019:
Vlastníkom autorských práv zobrazených fotografií je OZ Synagógy Slovenska, Fortepan.hu. Bez ich predchádzajúceho písomného súhlasu je zakázaná akákoľvek ďaľšia publikácia, reprodukcia alebo distribúcia zobrazených fotografií a ilustrácií.

Ďalšie židovské kultúrne pamiatky a zaujímavosti v okolílomítko za nadpisom

Židovský cintorín
Nielen zachovaná synagóga svedčí o bohatej histórii židovského obyvateľstva regiónu. Východne od mesta na ulici Cintorínska sa nachádza starý mestský cintorín s rozmermi 13 x 200m. Obkolesený je nízkym kamenným múrom. Zaujímavosťou je, že miesto posledného odpočinku tu našli obyvatelia troch vierovyznaní. Evanjelická a katolícka časť je hneď pri vstupe cez hlavnú bránu. Ďalej sa nachádza židovská časť, kde je približne 100 hrobov s náhrobníkmi pochádzajúcimi z druhej polovice 19. storočia až do 2.svetovej vojny. Muži a ženy boli pochovávaní miešane. Nápisy na náhrobníkoch sú prevažne dvojjazyčné - hebrejsko-maďarské, nemecké a slovenské. Materiálom je čierna švédska žula a sivý mramor, často z dvoch známych kamenárskych dielní Horn a Apfel z Banskej Bystrice. Cintorín je v správe mesta. Nájdeme tu zachovalé náhrobné kamene ale aj sčasti podliehajúce skaze vplyvom vonkajšieho prostredia.

Pamätná tabuľa
Na vstupnej bráne vedúcej do cintorína bola umiestnená pamätná tabuľa obetiam Holokaustu. Je venovaná pamiatke všetkým obetiam Holokaustu, ktoré sa v Brezne narodili, ale nemohli tam byť pochované synagouge

obr.1

Najbližšia synagóga v Kokave
Štúrová 189, 985 05 Kokava n/Rimavicou
Naviguj k bodu záujmu - 41 kmnavigácia

obr.1

Židovský cintorín Brezno
Cintorínska 191/11, 977 01 Brezno
Naviguj k bodu záujmu - 0,7 kmnavigácia

obr.2

Kamene s menami obetí holokaustu
Nám. gen. Štefánika - okolitá dlažba
Naviguj k bodu záujmu - 0,2 km ...navigácia

obr.2

Dom obchodníka A. Kövessu
Nám. gen. Štefánika 35/42, 977 01 Brezno
Naviguj k bodu záujmu - 0,2 km ...navigácia

obr.2

Židovský cintorín B. Bystrica
Rudlovská cesta, 974 01 B. Bystrica
Naviguj k bodu záujmu - 42 km ...navigácia

obr.2

Židovský cintorín BB - Radvaň
Bočná, 974 01 B. Bystrica
Naviguj k bodu záujmu - 47 km ...navigácia

Jewish Star