Synagógy Slovenska
Židovské kultúrne dedičstvo

Interiér synagógy v Spišskom Podhradí

Synagógy na Slovensku

Slovensko, rozlohou malá krajina, smelo konkuruje počtom kultúrnych pamiatok svetu. Z veľkého počtu viac či menej známych hradov, zámkov a kaštieľov však zostávajú v úzadí rovnako majestátne pamiatky. Sú hodné našej ochrany, obdivu a úcty. Synagógy Slovenska. Množstvo úžasných stavieb, ktoré sú i napriek prajným časom nepoznané, skryté a chátrajúce. Je čas spoznať ich. Vitajte na našom webe venovanom slovenským synagógam! Pátranie po synagógach si občas vyžaduje priam prácu detektíva. Sú totiž často skryté v úzadí iných budov a poniektoré doba zmenila na nepoznanie. Miesta, kde začať s pátraním nie sú pred nami až tak ukryté. A kde ich hľadať? Nuž v každom väčšom meste, mestečku jedna taká synagóga stojí alebo stála. Tie, ktoré sa nestratili v čase, tam stoja dodnes, o tých stratených už zväčša nevieme. Búrlivé 20. storočie, striedanie režimov, neprialo ochrane a záchrane židovského kultúrneho dedičstva. Aj napriek tejto nepriazni dnes mnohé synagógy vstávajú z kolien. Už sa nemusia krčiť a čakať na záhubu. Tak vstali synagógy v Trnave, Malackách,Brezne, ale i v Žiline, Liptovskom Mikuláši, Bardejove, Vrútkach či klenot v podobe synagógy v Lučenci. Ďalšie sa postupne prebúdzajú z dlhého spánku nezáujmu ako synagógy v Bytči, Senci alebo Šuranoch. Mnohé však prežili v podobe, ktorá ich obrala o zašlú krásu a dnes by ste ich nerozoznali od okolitej zástavby zväčša rodinných domov [...] synagouge

Ortodoxná synagóga Prešov

Synagógy v číslach

ikona3

64

našlo svoje nové využite

Nový život slovenských synagóg

Napriek obrovským škodám na jednotlivých synagógach sa na Slovensku zachoval reprezentatívny počet židovskej sakrálnej architektúry. Po období ľahostajnosti a nezáujmu v poslednom desaťročí badať zmenu prístupu vlastníkov objektov synagóg. Sú v správe alebo vlastníctve zväčša obcí či organizácií (občianske združenia) venujúcich sa záchrane a obnove židovských sakrálnych pamiatok. Dôležitým atribútom je zvýšené povedomie a v neposlednom rade uvedomenie si hodnoty a významného kultúrneho potenciálu, ktoré tieto objekty predstavujú. Nájdenie adekvátneho využitia synagóg v súlade s citlivou rekonštrukciou zvyšuje ich historickú hodnotu a je prospešné pre celú spoločnosť. star

Synagóga Šaštín-Stráže

O projekte Synagógy Slovenska

Projekt Synagógy Slovenska pozostáva zo štyroch hlavných fáz. Prvou je vytvorenie webovej stránky (neskôr mobilnej aplikácie) propagujúcej objekty synagóg. Druhá fáza zahŕňa vytvorenie máp synagóg s lokalitami na Slovensku. Pôjde o dve verzie máp - existujúce a zaniknuté synagógy. Prvá menovaná je už realizovaná, do mapy sme zahrnuli aj židovské modlitebne. Najnáročnejšia časť tvorby máp je v procese prípravy, keďže obsahuje zaniknuté synagógy. Pátranie po miestach, kde sa nachádzala synagóga si vyžaduje dlhšie časové obdobie. Následne sa vytvorí v tretej fáze databáza objektov zahŕňajúca všetky zmapované synagógy. Posledná fáza pozostáva z vytvorenia pilotného projektu, kde miesto zaniknutého objektu bude označené QR kódom. Tento kód po načítaní návštevníkom otvorí web stránku alebo mobilnú aplikáciu s informáciami o zaniknutej synagóge, židovskej komunite v danom regióne a objektoch židovského kultúrneho dedičstva v okolí. Cieľom je propagácia synagóg na Slovensku ako významnej časti hmotného kultúrneho dedičstva našej krajiny [...] synagouge

Jewish Star